Trzecia Akcja Mlekoteka (pierwszy raz w trzech szpitalach)